Maartje Waanders

Heb je een vraag? Aarzel niet, maar stu­ur een email naar onder­staand adres:
info@​maartjewaanders.​nl

Hoogtepunt van de avond is de uitvo­er­ing van het Ierse num­mer The Voice’ dat door zan­geres Maart­je Waan­ders per­fect wordt gezon­gen. De Keltische klanken van het ork­est i.c.m. de warme stem van Waan­ders zor­gen voor een absolute stilte in het the­ater gevol­gd door een ova­tion­eel applaus’.

(Recen­sie OGJO)

De warme alt van Waan­ders is een genot om naar te luis­teren. Prachtig klonk het lied Laat me’. Het werd als een chan­son gedeel­telijk in het Frans gebracht. Waan­ders klonk fenomenaal’.

(recen­sie De Gelderlander’)