Maartje Waanders

Welkom in de wereld van Maartje Waanders!

Hier vind je alle infor­matie over Maart­je Waan­ders. Maart­je biedt met haar achter­grond als zan­geres, zang­do­cente en coach diverse, uiteen­lopende dien­sten aan. De site geeft je een kijk­je in de ver­schil­lende ensem­bles, pro­jecten, optre­dens en work­shops die haar wereld rijk is. Daar­naast vind je infor­matie over de door haar gegeven zan­g­lessen.

Kijk bij Bands/​Projecten voor foto’s, gelu­ids­frag­menten en film­p­jes. Heb je nog vra­gen, is je inter­esse gewekt om zan­gles te nemen of Maart­je te boeken als zan­geres of coach? Neem dan vri­jbli­jvend con­tact op.

Veel kijk- en luis­ter­plezi­er!

She has a beau­ti­ful voice and knows just how to use it’. (Sarah Sanders, Folies Bergère, Parijs)

Laatste Nieuws

Albumrelease TAKE THIS RIDE

Op zondag 2 decem­ber was de album­re­lease van mijn debu­u­tal­bum ​‘Take this ride’. In een volle schouw­burg speelde ik met een geweldige band en back­ing vocals alle 12 stukken… Naar nieuws >