Maartje Waanders

Sing your heart out op 2 juli

Der­tig zangers en zan­ger­essen, ver­schil­lende leefti­j­den, ver­schil­lende achter­gron­den. Ver­schil­lende muzikale voorkeuren, ver­schil­lende stem­men. Eén grote overeenkomst: liefde voor de zang.

Tij­dens het the­ater­con­cert Sing your heart out’ zin­gen deze der­tig vocal­is­ten (allen vol­gen zij zan­gles bij mij) een diver­siteit aan stukken, van pop/​rock, jazz, easy-lis­ten­ing tot Franstal­ige muziek. Ze wor­den daar­bij begeleid door Den­nis Weelink (toet­sen) Het wordt een intiem the­ater­con­cert in Cul­tureel Cen­trum Den Diek in Licht­en­vo­orde!

Het con­cert start om 19:00 uur en de toe­gangskaarten zijn nu te bestellen via singyourheartoutlive@​gmail.​com

Hopelijk tot de 2e juli!