Maartje Waanders

Jambo Bwana

Jam­bo Bwana, de muziek van deze band is even swin­gend als de naam. Rit­mis­che Afrikaanse muziek afgewis­seld met stukken die in het teken staan van Afri­ka is wat deze band ten gehore brengt.

De orig­ine van deze band is al even sym­pa­thiek als de klanken ervan. De vad­er van Maart­je doet vri­jwilliger­swerk in Kenia, daar maakt hij zich hard voor degelijke tand­heelkunde. Meer infor­matie hierover is te vin­den op www​.tand​heelkun​deke​nia​.nl. Maart­je heeft haar vad­er vergezeld op één van deze reizen en bij terugkomst besloot ze een groot bene­fi­et­con­cert voor de sticht­ing en dus het project te organ­is­eren. Dit idee bleek een groot suc­ces en al snel was er een grote band, drie zangers en een vol­ge­boekt the­ater. Na dit con­cert is Jam­bo Bwana bli­jven bestaan.

Het reper­toire
Jam­bo Bwana speelt een strakke muziek­show op hoog niveau waarin opzwepende rit­mis­che Afrikaanse muziek afgewis­seld wordt met stukken die alle­maal in het teken staan van Afri­ka. De num­mers bestaan uit prachtige meer­stem­mige zangstukken, geweldige Afrikaanse melodieën en har­monieën. Jam­bo Bwana maakt het onmo­gelijk om stil te staan. Zelfs de meest stroeve heupen komen in beweg­ing.

Jam­bo Bwana speelt o.a. werk van: Miri­am Make­ba, Khad­ja Nin, Angélique Kid­jo, Karl Jenk­ins, Safari Sound Band, Sowe­to Gospel Choir, Stef Bos en Venice.
Ook voor besloten optre­dens te boeken.

Band­bezetting
- Zang (Audrey Scholte van Mast, Rut­ger de Vries en Maart­je Waan­ders)
- Toet­sen (Den­nis Weelink)
- Gitaar (Rob Heuvelink)
- Bas­gi­taar (Bart Soeters)
- Per­cussie (Jan­co van der Kaaden)
- Drums (Vin­cent Smeets)
- Sax­o­foon (Pieter Slijko­ord)

Tevens kun je een cd met de muziek van Jam­bo Bwana kopen voor 10 euro (ex verzend­kosten), de opbrengst komt geheel ten goede aan de stichting.