Maartje Waanders

The Wanderers

Naast de diverse band­jes waar Waan­ders in speelt werkt zij graag samen met Tom Schraven en Mar­ijke Nuchel­mans. Samen met hen en toet­senist Den­nis Weelink vormt zij de Amer­i­cana-for­matie The Wan­der­ers’. Zij tre­den daarmee niet alleen in het the­ater op, maar geven huiskamer­con­certen en tuin­con­certen, kor­tom: ze kun­nen geboekt wor­den voor diverse gele­gen­heden.

Dit spranke­lende kwartet staat bek­end om hun loepzui­v­ere samen­zang, het muzikale niveau is indruk­wekkend. Ze lat­en hun eigen visie los op bek­ende en min­der bek­ende stukken, geïn­spireerd door Amer­i­cana: muziek met pop, coun­try en folk­in­vloe­den.

Het reper­toire
The Wan­der­ers spe­len o.a. stukken van James Tay­lor, John­ny Cash, The Dix­ie Chicks, Lady Ante­bel­lum, Ali­son Krauss, Amos Lee, The Green­car­ds, Dol­ly Par­ton en Fleet­wood Mac. Daar­naast bren­gen zij ieder hun eigen werk, mede geïn­spireerd op boven­staande arti­esten.

Band­bezetting
- Zang en gitaar (Maart­je Waan­ders, Tom Schraven en Mar­ijke Nuchel­mans)
- Toet­sen (Den­nis Weelink)