Maartje Waanders

Maartje

Maart­je treedt ook op onder haar eigen naam. Begeleid door haar band speelt ze muziek geïn­spireerd op arti­esten als bijvoor­beeld Lady Ante­bel­lum, Ali­son Krauss, Amos Lee en the Dix­ie Chicks.
Waan­ders werd meer dan eens betiteld als Een Ilse de Lange met een warme lage stem”. Dat dekt de lad­ing van het type en de kwaliteit van haar optre­den. Ver­rijkt door ken­nis en lev­enser­var­ing zijn het muzikale ver­halen waar Maart­je Waan­ders je vol passie in meesleept.

Het Reper­toire
Maart­je Waan­ders brengt haar eigen werk ten gehore. Meeslepende muziek met een pret­tige diep­gang die ontroert, beweegt en laat lachen.

Band­bezetting
- Zang (Maart­je Waan­ders)
- Afhanke­lijk van de locatie wordt Maart­je wis­se­lend begeleid door een band van pro­fes­sionele musi­ci.

Afgelopen decem­ber is haar album Take this ride’ gere­leased. Op dit moment is Maart­je Waan­ders op diverse podia en fes­ti­vals te zien met haar eigen werk. Het album is nu te bestellen via info@​maartjewaanders.​nl