Maartje Waanders

Pour Vous

Pour Vous speelt authen­tieke Franse chan­sons. Werk van arti­esten als Jacques Brel, Leo Ferre en Bar­bara komen voor­bij. Dit wordt afgewis­seld met zelf geschreven Franstal­ige num­mers en stukken van mod­erne Franse arti­esten.
De passie die te horen is in de door Maart­je gezon­gen Franse chan­sons komt voort uit haar voor­liefde voor Frankrijk. Een voor­liefde die op haar derde lev­en­s­jaar begon. Zij luis­ter­de toen al op de arm van haar oom naar de muziek van George Mous­ta­ki. De zon, de taal, het land­schap, het eten, de wijn en de laven­del zijn alle­maal terug te voe­len in de muziek van Pour Vous.
Het optre­den wordt vaak gecom­bi­neerd met wat achter­grond­in­for­matie over de chan­son­niers, hun stukken en hoe deze tot stand zijn gekomen.

Het reper­toire
Het reper­toire van Pour Vous is divers, maar immer Frans. Maart­je heeft een Mas­ter Franse chan­sons gedaan en is enige tijd in Par­i­js ges­ta­tion­eerd geweest. Daar heeft zij in de Folies Bergère mogen zin­gen. De muziek is een mix van bek­ende num­mers van een Jacques Brel, eigen geschreven werk en stukken van heden­daagse chan­son­niers als Claude Nougaro, Zaz en Mau­rane. Indi­en gewenst kan het Franstal­ige reper­toire afgewis­seld wor­den met reper­toire van de band Lady Bloom (Engel­stal­ige pop)

Band­bezetting
- Zang (Maart­je Waan­ders)
- Toetenist/​Accordeon (Den­nis Weelink)
- Bas­gi­taar (Bart Soeters)
- Per­cussie (Jan­co van der Kaaden)

Pour Vous kan indi­en gewenst uit­ge­breid wor­den met een drum­mer en/​of gitarist.